Magyar Vadgazdálkodási Szakértők
Országos Egyesülete

Tagok

Motika Dezső
Motika Dezső
Tag

Születési hely, idő:   Szeged, 1977. 11. 25.

Anyja neve:              Dr. Farkas Beatrix

Apja neve:                Dr. Motika Dezső

Cím:                          6721 Szeged Lengyel u. 13.., Tel.: 30-915-2520

Iskolai tanulmányok:

1984-1992                Általános iskola (Dugonics, Tarján III., Szeged)
1988-1990                Hauptschule Mommsenstrasse der Stadt Köln
1992-1996                Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged

Egyetemi tanulmányok:

1996-2001                SZIE Mezőgazdaságtudományi Kar, Gödöllő

1997                         SZIE Gépészmérnöki Kar (áthallgatás, vizsga)

1998-1999                Baden-Württembergi Tudományos Minisztérium – MÖB ösztöndíj:            Universität Hohenheim (2 szemeszter, vizsgákkal abszolválva)

1998-1999                Institut für Agrartechnik, Univ. Hohenheim (Prof. Dr. Th. Jungbluth:

                                 Tartástechnológia szakirányú képzés)

2000-2001                ÖAD – MÖB ösztöndíj: Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

2000-2001                Inst. für Land-, Umwelt- und Energietechnik, BOKU (Prof. Dr. J. C.         Boxberger: Tartástechnológia, Állattenyésztés szakirányú képzések)                                     

2001                         Diplomamunka: „Biofilterek alkalmazhatósága a sertésistállókban”

                            (Prof. Dr.Bárdos L., MTK Állatélettani és Állategészségtani Tanszék)

1998-2000                TDK munka: Biofilterek típusai alkalmazhatósága (témavezetők: Prof. Dr. Th. Jungbluth, Univ.Hohenheim,          Prof. Dr. Szüle Zs., Dr.Kiss Zs., Szent István Egyetem)

2000                         TDK konferencia: „Biofilterek alkalmazása a sertésistállókban”        (különdíjas)

Diploma:

2001                         Okleveles agrármérnök

                                 Szakirányok: Szaktanácsadás, Tartástechnológia, Állathigénia

Postgraduális képzés:

2001-2002                PhD.: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Agrár-, Környezet- és        Regionális Gazdaságtan Tanszék (témavezető: Prof. Dr. Buday Sántha Attila)

2002-2006                PhD.: SZIE Gazdaságtudományi Kar, Üzemtani Intézet,   Vállalatgazdaságtan Tanszék (témavezető: Prof. Dr. Székely Csaba) kutatási téma: Tarnszponderrendszerek alkalmazásának lehetősége hazai tehenészetekben

2004                         Inst. für Tierhaltung und Tierschutz, Vetreinärmedizinische Universität Wien (témavezető: Prof. Dr. Josef Troxler) kutatási téma: tartástechnológia (ÖAD ösztöndíj, 3 hó)

2004-2005                Inst. für Betriebstechnik und Bauforschung, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) Braunschweig (témavezető: Prof. Dr. Franz-Josef Bockisch) kutatási téma: tartástechnológia (DAAD ösztöndíj, 10 hó)

    2006                         Abszolutórium

    2006                         Doktori Szigorlat megszerzése

2006-                        Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója

2006-2008                Prohászka Ottokár Szakkollégium Lakitelek Népfőiskola (szakkollégium vezető: Lezsák Sándor elnök)

2009-2010                EU Elnökségi Felkészítő Képzés FIDESZ

2010-                        PhD. munka házivédésre történő benyújtása

Oktatói tevékenység:

2003-2006                Tantermi előadások: Tartástechnológia, Állatélettan és Higénia Tanszék (SZIE, MKK)

    2006                         Gyakorlati oktatás: AKG gazdaképzés (KSZI)

Szakértői tevékenység:

    2003-                        Agrár Környezetgazdálkodási Program keretében

    2005-                        NVT szaktanácsadói tevékenység

2006                         Vidékfejlesztési projekt koordinátori tevékenység a Central & East Europen Working Group for the Enhancment of Biodiversity (Ceeweb) Egyesület megbízásból (DOEN 041686 projekt, Erdély)

2006                         Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szakértője

2006-2007                AKG Program egyeztetésére Civil Szervezetek (CEEWEB, MTVSZ, WWF, stb) által létrehozott munkacsoport vezetése

2009                         AKG Program végleges egyeztetése során szakértői tevékenység UMVP Monitoring Bizottságában (civil szervezetek részéről)

2010-                        Projekt koordinátori tevékenység a Central & East Europen Working Group for the Enhancment of Biodiversity (Ceeweb) Egyesület megbízásból

2012-                        Igazságügyi szakértői tevékenység (állattenyésztés, mezőgazdasági vadkár, mezőgazdasági termésbecslés, szántóföldi növénytermesztés, mezőgazdasági kárbecslés) nyilvántartási szám: 009416

Növénytermesztési és kertészeti tevékenység:

1997                         Saját gazdaság létrehozása

1999-2001                Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE) Szárítópusztai Tangazdaságának bérlete (7 ha bemutató gyümölcsös)

2001                         Szent István Egyetem (GATE jogutód intézménye) Józsefmajori Tangazdaságának vezetése (helyettesítés másfél hónap időtartamban) (270 ha szántóterület)

Tudományos tevékenység:

1998-2000                Különböző biofilter típusok alkalmazhatóságának vizsgálata az állattenyésztésben

2002-2009                Transzponderrendszerek alkalmazhatóságának vizsgálta hazai tejtermelő tehenészetekben németországi és ausztriai tapasztalatok alapján

Munkahely:

1996-                        TUEOR Bt ügyvezető (tanulmányok mellett mellékállásban)

1998-                        Őstermelő (tanulmányok mellett mellékállásban)

2006-2014                TUEOR Kft ügyvezető főállásban

Egyéb tevékenységek:

2007-                        Agrár szakújságírás

Tudományos közlemények és előadások:

                                   Közlemények száma:  64

                                   magyar nyelven:         43

                                   idegen nyelven:            3

                                   könyv, könyvfejezet:    7

                                   impakt faktor:             0,24

                                    Kongresszusi előadások száma: 11

                                    nemzetközi  fórumon:                 8

Ösztöndíjak:

1998-1999                Baden-Württembergi Tudományos Minisztérium – MÖB ösztöndíj (12 hónap) Universität Hohenheim

2000-2001                             ÖAD – MÖB ösztöndíj (6 hónap) Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

2004                         ÖAD – MÖB ösztöndíj (4 hónap) Inst. für Tierhaltung und Tierschutz, Vetreinärmedizinische Universität Wien

2004-2005                DAAD ösztöndíj (10 hónap) Inst. für Betriebstechnik und Bauforschung, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) Braunschweig

Nyelvismeret:          

                                 Állami középfokú „C” típus nyelvvizsga német nyelvből (1992)

                                 Állami középfokú „C” típus nyelvvizsga angol nyelvből  (2001)

Szeged, 2015. február 6.

Vissza
Magyar Vadgazdálkodási Szakértők
Országos Egyesülete
IntroWeb | 2015 - Weboldal készítés, SEO